ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN HIỆP HỘI MẮC CA VIỆT NAM

Tất cả các đối tượng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan đến ngành Mắc ca tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện và có đơn xin gia nhập Hiệp hội đều được xét để công nhận là Hội viên.

QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

Được Hiệp hội bảo vệ quyền và lợi ích
Tham gia đại hội đại biểu hoặc toàn thể
Được cung cấp các thông tin cần thiết để sản xuất, chế biến cũng như các lĩnh vực khác liên quan đến việc phát triền ngành Mắc ca
Tham gia mọi hoạt động do Hiệp hội tổ chức
Ưu đãi vay vốn sản xuất cây Mắc Ca
Hơn 1000 hội viên đã tham gia (xem danh sách)
  • Tổng truy cập
    956800
  • Truy cập trong ngày
    44
  • Truy cập trong tháng
    7291
  • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam