DỮ LIỆU VÀ BÁO CÁO THU MUA CHẾ BIẾN

BIỂU ĐỒ

DỮ LIỆU

Báo cáo số liệu thu mua chế biến

Không có dữ liệu phù hợp

Danh sách đơn vị thu mua chế biến

Công ty Cổ phần Cơ điện Mắc ca

Thôn Cầu Sắt, Xã Ea Tam, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

  Công ty Cổ phần Cơ điện Mắc ca

  Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt, Xã Ea Tam, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk ( Chỉ đường)

  Điện thoại: 0949434025

  Hình thức mua: Thu mua tại vườn

  Năng lực: 200 tấn/ngày

   • Tổng truy cập
    1,001,898
   • Truy cập trong ngày
    1,253
   • Truy cập trong tháng
    17,032
   • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
   Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam