Dự án đầu tư
...
Dự án trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
- Cơ sở pháp lý: + Quyết định số 500/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu Về việc thu hồi đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án trồng, phát triển cây Mắc ca và một số cây lâm nghiệp khác tại các xã Nậm Cần, Mường Khoa, Tà Mít, Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. + Quyết định số 1296/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu ngày 10/10/2019 về việc Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư Trồng và phát triển Mắc ca kết hợp một số cây lâm nghiệp khác tại các xã các xã Nậm Cần, Mường Khoa, Tà Mít, Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
...
Dự án trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
- Cơ sở pháp lý: + Quyết định số 1348/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu ngày ngày 01/111/2018 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. + Quyết định số 1681/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu ngày 28/12/2018 về việc thu hồi đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
...
Dự án trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
- Cơ sở pháp lý: + Quyết định số 20/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai ngày 19/03/2018 về việc cho Công ty cổ phần Liên Việt Gia Lai thuê đất thực hiện dự án trồng Mắc ca tại xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1563512308 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/01/2018.
  • Tổng truy cập
   1,002,132
  • Truy cập trong ngày
   1,487
  • Truy cập trong tháng
   17,266
  • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
  Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam