Bài 3: Kỹ thuật trồng cây macca
Kỹ thuật trồng cây macca

Bài 2: Đặc điểm sinh trưởng
Đặc điểm sinh trưởng 

Bài 6: Thu hoạch và bảo quản macca

Thu hoạch và bảo quản macca


Bài 5: Sâu bệnh chính và gió lốc hại macca

Sâu bệnh chính và gió hại macca


Bài 1: Xác định vùng thích hợp để trồng macca

Điều kiện sinh thái phù hợp cây macca


   • Tổng truy cập
    974,427
   • Truy cập trong ngày
    71
   • Truy cập trong tháng
    11,759
   • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
   Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam