DỮ LIỆU VÀ BÁO CÁO VƯỜN TRỒNG

BIỂU ĐỒ

DỮ LIỆU

Báo cáo số liệu vườn trồng

Không có dữ liệu phù hợp

Danh sách đơn vị vườn trồng

Nguyễn Xuân Đính (CS1)

Thôn Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài, h.Yên Châu, tỉnh Sơn La, Sơn La

Nguyễn Xuân Đính (CS2)

Thôn Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài, h.Yên Châu, tỉnh Sơn La, Sơn La

Vi Thạch Minh (Nén)

Bản Chiềng Ve, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La, Sơn La

  Lê Minh Tuấn

  Địa chỉ: Thôn 6, xã Đam Bri, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng ( Chỉ đường)

  Điện thoại: 0987006838

  Hình thức trồng: Trồng xen

  Diện tích: 1.3 ha

  Năm trồng: 2010

  Nguyễn Văn Thạch

  Địa chỉ: Thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng ( Chỉ đường)

  Điện thoại: 0983620955

  Hình thức trồng: Trồng xen

  Diện tích: 6 ha

  Năm trồng: 2010

  Lại Văn Bình

  Địa chỉ: Thôn 4, xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng ( Chỉ đường)

  Điện thoại: 0326869422

  Hình thức trồng: Trồng xen

  Diện tích: 1.5 ha

  Năm trồng: 2011

  Lại Văn Điển

  Địa chỉ: Thôn 4, xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng ( Chỉ đường)

  Điện thoại: 0978712690

  Hình thức trồng: Trồng xen

  Diện tích: 0.8 ha

  Năm trồng: 2012

  Vũ Xuân Hòa

  Địa chỉ: Thôn 1, xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng ( Chỉ đường)

  Điện thoại: 0369847506

  Hình thức trồng: Trồng xen

  Diện tích: 4 ha

  Năm trồng: 2012

   • Tổng truy cập
    935,845
   • Truy cập trong ngày
    450
   • Truy cập trong tháng
    8,592
   • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
   Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam