DỮ LIỆU VÀ BÁO CÁO VƯỜN TRỒNG

Tìm kiếm: Nguy���n Xu��n ����nh (CS1)

BIỂU ĐỒ

DỮ LIỆU

Báo cáo số liệu vườn trồng

Không có dữ liệu phù hợp

Danh sách đơn vị vườn trồng

Nguyễn Xuân Đính (CS1)

Thôn Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài, h.Yên Châu, tỉnh Sơn La, Sơn La

Nguyễn Xuân Đính (CS2)

Thôn Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài, h.Yên Châu, tỉnh Sơn La, Sơn La

Vi Thạch Minh (Nén)

Bản Chiềng Ve, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La, Sơn La

  Không có dữ liệu phù hợp

  • Tổng truy cập
   429,027
  • Truy cập trong ngày
   54
  • Truy cập trong tháng
   13,012
  • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
  Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam