Tiêu chuẩn TCVN 11041 – 1:2017 và TCVN 11041 – 2: 2017

 • Kinh doanh,
 • Cơ sở dữ liệu
 • Đối với việc áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 11041 – 1:2017 về yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến và ghi nhãn sản phẩm hữu cư và TCVN 11041 – 2: 2017 về trồng trọt hữu cơ tại Việt Nam được những thị trường quốc tế nào công nhận?  Trường Nội dung trả lời bắt buộc nhập

  Trả lời của bạn sẽ được Hiệp hội phê duyệt trước khi hiển thị. Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu.


  Trường Lý do xóa bắt buộc nhập Trường Lý do xóa không được vượt quá 255 ký tự
  Trường Chuyên mục bắt buộc chọn
  Trường Lý do bắt buộc nhập Trường Lý do không được vượt quá 255 ký tự
   • Tổng truy cập
    956,782
   • Truy cập trong ngày
    26
   • Truy cập trong tháng
    7,273
   • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
   Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam