Quyết định 65/QN-BNN-TCLN ngày 11/01/2013

 • Loại văn bản: Văn bản pháp luật
 • 103 Lượt xem
 • Ngày đăng tải: 07/10/2021
 • Ngày hiệu lực: 11/01/2013

QĐ về việc công nhận giống tiến bộ kỹ thuật, giống mắc ca 842, Daddow

Văn bản liên quan

Tên văn bản

Loại văn bản

Thời gian

Lượt xem
Văn bản pháp luật 21/10/2020
98
Văn bản pháp luật 06/03/2019
88
Văn bản pháp luật 21/02/2019
108
Văn bản pháp luật 17/04/2018
101
Văn bản pháp luật 01/09/2011
99

Thông báo 366/TB-VPCP ngày 21/10/2020

Văn bản pháp luật

21/10/2020

98

Quyết định 761/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/03/2019

Văn bản pháp luật

06/03/2019

88

Quyết định 591/QĐ-BNN-KH ngày 21/02/2019

Văn bản pháp luật

21/02/2019

108

Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018

Văn bản pháp luật

17/04/2018

101

QĐ 2039/QĐ-BNN-TCLN ngày 01/09/2011

Văn bản pháp luật

01/09/2011

99

 • Tổng truy cập
  352,322
 • Truy cập trong ngày
  713
 • Truy cập trong tháng
  11,001
 • Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
Copyright © 2020 All Rights Reserved By Hiệp Hội Mắc Ca Việt Nam